Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (2022-2026)

Reguliere commissievergadering

woensdag 20 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Voorzitter
S.J.C. (Simon) Becker
Toelichting

Neem voor meer informatie contact op met de commissiesecretaris via info@griffie.rotterdam.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Procedurevergadering
 2. 1.01

  00:03:56 - - Commissievoorzitter
  00:04:50 - - S.D. (Safa) Sodirijo (DENK)
  00:04:52 - - Commissievoorzitter
 3. 1.02

  Ter vaststelling

  00:04:59 - - Commissievoorzitter
 4. 1.03

  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:05:19 - - Commissievoorzitter
 5. 1.03.01

  Geen stukken ontvangen

  00:05:32 - - Commissievoorzitter
 6. 1.03.04

  00:07:05 - - Commissievoorzitter
  00:07:35 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:08:14 - - Commissievoorzitter
  00:08:25 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  00:08:32 - - Commissievoorzitter
  00:08:45 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:09:11 - - Commissievoorzitter
 7. 1.03.05

  00:09:14 - - Commissievoorzitter
  00:09:31 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:09:37 - - Commissievoorzitter
  00:10:21 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  00:11:01 - - Commissievoorzitter
  00:11:20 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  00:11:30 - - Commissievoorzitter
  00:11:47 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:12:03 - - Commissievoorzitter
  00:12:11 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:12:19 - - Commissievoorzitter
  00:12:35 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:12:38 - - Commissievoorzitter
  00:12:41 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:13:09 - - Commissievoorzitter
  00:13:24 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:13:29 - - Commissievoorzitter
 8. 1.04

  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de lijst met toezeggingen die een afdoeningsvoorstel hebben ontvangen als afgedaan te beschouwen

  00:13:31 - - Commissievoorzitter
  00:13:49 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:15:02 - - Commissievoorzitter
  00:15:39 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:16:13 - - Commissievoorzitter
 9. 1.05

  Ter bespreking

  00:16:34 - - Commissievoorzitter
  00:17:25 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:17:39 - - Commissievoorzitter
  00:18:09 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:18:17 - - Commissievoorzitter
  00:18:25 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:18:29 - - Commissievoorzitter
  00:18:31 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:19:18 - - Commissievoorzitter
  00:19:42 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:20:25 - - Commissievoorzitter
  00:20:48 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  00:21:07 - - Commissievoorzitter
  00:21:28 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:21:39 - - Commissievoorzitter
  00:22:07 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:22:21 - - Commissievoorzitter
  00:22:37 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:23:06 - - Commissievoorzitter
  00:23:31 - - G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie)
  00:23:52 - - Commissievoorzitter
 10. 1.05.01

  00:26:55 - - Commissievoorzitter
  00:27:13 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:28:43 - - Commissievoorzitter
  00:28:58 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:29:47 - - Commissievoorzitter
  00:30:03 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  00:30:12 - - Commissievoorzitter
  00:30:13 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:30:37 - - Commissievoorzitter
  00:31:19 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  00:31:29 - - Commissievoorzitter
  00:31:39 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:31:41 - - Commissievoorzitter
  00:31:53 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:32:27 - - Commissievoorzitter
  00:33:14 - - S.M. (Sebatiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  00:33:23 - - Commissievoorzitter
  00:33:53 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:34:42 - - Commissievoorzitter
 11. 1.05.02

  Mevrouw J.M. de Bruijn heeft zich kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Adviescommissie Economisch vestigingsklimaat van de MRDH. Aan de commissie wordt gevraagd of er andere kandidaten zijn en, zo nee, of de commissie instemt met de voordracht aan de raad.

  00:34:54 - - Commissievoorzitter
  00:35:19 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:35:28 - - Commissievoorzitter
 12. 1.05.03

  Het MIRT-project Stadsbrug, HOV en station Stadionpark is door de raad aangewezen als risicovol project. Op grond van de Regeling risicovolle projecten wordt er een procesbegeleidingscommissie ingesteld. Deze bestaat uit de voorzitter en een rapporteur uit de commissie MHEK, en leden van de Commissie tot onderzoek van de rekening (COR).
  Aan de commissie wordt gevraagd of er kandidaten zijn voor het rapporteurschap.


  Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

  00:36:01 - - Commissievoorzitter
  00:36:38 - - J.M. (Amy) de Bruijn (PvdA)
  00:36:43 - - Commissievoorzitter
  00:36:48 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  00:36:59 - - Commissievoorzitter
 13. 1.06

  00:37:53 - - Commissievoorzitter
  00:38:00 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  00:38:05 - - Commissievoorzitter
  00:38:36 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  00:39:08 - - Commissievoorzitter
  00:39:18 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  00:39:19 - - Commissievoorzitter
 14. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden?
  U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie

 15. 2.01
  Opening en mededelingen
 16. 2.02

  Ter vaststelling
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van categorie 1,5 uur te hanteren en een eindtijd van 23:00 uur aan te houden.

  00:41:12 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
 17. 2.03

 18. 2.04

  Ter bespreking/terugkoppeling
  De leden van de adviescommissies hebben de gelegenheid de commissie bij te praten over de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH


  Vergadering adviescommissie EV 20 maart 2024


  Vergadering adviescommissie Va 20 maart 2024

  00:41:59 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
 19. 2.04.01

  Inspreken de heer Panacho

  00:42:07 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:43:46 - - Inspreker
  00:46:48 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:47:01 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  00:47:18 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:48:03 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:49:27 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:49:31 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:50:43 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:50:52 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  00:51:04 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:51:12 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  00:51:29 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:51:36 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:52:40 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:52:48 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:53:28 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
 20. 2.05

  Toelichting (Rijks-)Havenmeester, de heer De Vries (hoofd Divisie Havenmeester, Havenbedrijf Rotterdam)

  00:53:30 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  00:54:28 - - Adviseur
  01:06:57 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:07:12 - - S.M. (Sebatiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  01:07:27 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:07:30 - - J.M. (Amy) de Bruijn (PvdA)
  01:07:54 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:07:59 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  01:08:23 - - Commissievoorzitter
  01:08:29 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  01:08:54 - - Commissievoorzitter
  01:08:56 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  01:09:38 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:09:42 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  01:11:07 - - Commissievoorzitter
  01:11:08 - - J. (Jordi) Vicario (VVD)
  01:12:07 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:12:10 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  01:13:57 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:14:04 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  01:14:56 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:15:14 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  01:15:30 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:15:34 - - G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie)
  01:16:40 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:16:46 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  01:18:14 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:18:23 - - Adviseur
  01:34:25 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:34:46 - - S.M. (Sebatiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  01:35:18 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:35:20 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  01:35:29 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:35:32 - - J.M. (Amy) de Bruijn (PvdA)
  01:35:35 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:35:38 - - J.M. (Amy) de Bruijn (PvdA)
  01:36:00 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:36:03 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  01:36:27 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:36:30 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  01:37:29 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:37:32 - - J. (Jordi) Vicario (VVD)
  01:37:55 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:37:57 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  01:38:12 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:38:19 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  01:39:55 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:40:11 - - Adviseur
  01:47:51 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
 21. 2.06

  Ter bespreking en advisering

  01:56:09 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:56:46 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  01:56:59 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  01:57:34 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:01:25 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:01:37 - - H. (Jet) Valk (50PLUS)
  02:02:35 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:02:40 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  02:04:23 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:04:28 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  02:07:18 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:07:22 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:10:28 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:10:34 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:14:33 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:14:44 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:15:12 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:15:14 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:16:07 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:16:17 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:16:42 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:17:14 - - G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie)
  02:17:55 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:17:59 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:20:24 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:20:30 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:21:17 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:21:25 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:22:29 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:22:38 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:24:50 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:24:53 - - G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie)
  02:25:09 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:25:11 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:25:37 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:25:40 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:26:11 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:26:18 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:26:27 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:26:46 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:31:39 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:31:41 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:32:15 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:33:09 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:33:13 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:33:35 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:33:36 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:40:53 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:41:32 - - Adviseur
  02:42:46 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:43:01 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  02:44:02 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:44:05 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  02:44:33 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:44:37 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:46:01 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:46:06 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  02:46:25 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:46:27 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:46:31 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:46:35 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:47:42 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:47:47 - - J. (Jordi) Vicario (VVD)
  02:49:04 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:49:06 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:49:31 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:49:35 - - S.M. (Sebatiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  02:50:07 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:50:09 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  02:50:56 - - G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie)
  02:51:14 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:51:19 - - J. (Jordi) Vicario (VVD)
  02:51:53 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:52:00 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:53:43 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:53:44 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  02:54:22 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:54:23 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  02:54:39 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:55:02 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:57:45 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:57:46 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  02:58:36 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:58:36 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  02:59:13 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  02:59:15 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  02:59:38 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:03:44 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:04:06 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  03:04:13 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:04:25 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:04:34 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  03:04:50 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:05:22 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:05:43 - - D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile (Volt)
  03:06:10 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:06:47 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:06:52 - - J.G. (Just) Hovens-Greve (SP)
  03:07:30 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:07:35 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  03:08:34 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:08:37 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  03:09:17 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:09:24 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  03:10:37 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:10:47 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:12:19 - - Adviseur
  03:12:30 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:12:39 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  03:12:57 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:12:58 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:13:25 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:13:26 - - D.A. (Dieke) van Groningen (VVD)
  03:13:53 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:14:02 - - B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA)
  03:14:20 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:14:21 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  03:14:54 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
 22. 2.07

  03:16:21 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:16:36 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  03:17:35 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:17:56 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  03:18:15 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter
  03:18:19 - - R.A.C.J. (Robert) Simons (Wethouder)
  03:18:23 - - Plaatsvervangend commissievoorzitter